Oct
27

Mann's World Family Tour

Philadelphia, PA - TIME: 7:00pm

Oct
28

Mann's World Family Tour

Newark, NJ - TIME: 8:00pm

Oct
29

Mann's World Family Tour

Baltimore, MD - TIME: 7:00pm

Nov
3

Mann's World Family Tour

Norfolk, VA - TIME: 7:00pm

Nov
5

Mann's World Family Tour

Dothan Civic Center

Nov
10

Mann's World Family Tour

Kansas City, MO - TIME: 7:00pm

Nov
11

Mann's World Family Tour

Dallas, TX - TIME: 7:00pm

Nov
12

Mann's World Family Tour

Beaumont, TX - TIME: 6:00pm

Nov
17

Mann's World Family Tour

Chicago, IL - TIME 7:00 pm

Nov
18

Mann's World Family Tour

Nashville, TN - TIME 7:00 pm